Dania minimalna płaca

W Danii nie ma ustawowego ustalenia płacy minimalnej, ale istnieją porozumienia zbiorowe dla różnych branż, które określają minimalne wynagrodzenie dla pracowników. Ponad połowa pracujących w Danii należy do związków zawodowych, które negocjują te porozumienia. Wynagrodzenie minimalne zależy od wielu czynników, takich jak kwalifikacje, wiek, rodzaj pracy i doświadczenie. W większości przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego w Danii regularna płaca minimalna wynosi 16,22 USD za godzinę, co przekłada się na około 2507 dolarów miesięcznie. Nie ma ogólnej regulacji dotyczącej nadgodzin, ale porozumienia zbiorowe określają minimalne wynagrodzenie za pracę i nadgodziny, w tym płacę minimalną za nadgodziny w wysokości 50% zwykłego wynagrodzenia za pierwsze 3 godziny, a następnie 100% ogólnego wynagrodzenia za kolejne godziny, z uwzględnieniem świąt państwowych i weekendów.