Duńskie przedsiębiorstwo

W gronie miejsc przyciągających zainteresowanie tych, którzy marzą o stworzeniu i kierowaniu własnym przedsiębiorstwem, znaczące miejsce zajmuje Królestwo Danii. Jest to państwo, które cieszy się wysokim uznaniem wśród ludzi biznesu ze względu na sprzyjające warunki działalności oraz regularnie osiągające czołowe lokaty w rankingach biznesowych. Dla inwestorów zagranicznych, Dania stanowi niezwykle atrakcyjny teren działalności gospodarczej. Ważnym aspektem jest dokładne zapoznanie się z lokalnymi przepisami, obowiązującymi stawkami podatkowymi, terminami oraz koniecznymi opłatami i dokumentami, które trzeba dostarczyć. Celem jest uniknięcie wszelkich pułapek, które mogą napotkać na drodze biznesowej. Zbadanie dokładniej dostępnych informacji na niniejszej stronie pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Danii.


 
Przedsiębiorstwo w Danii: Proces założenia i rejestracji


W dziedzinie ekonomicznej Dania przestrzega reguł swobodnego rynku, otwartej konkurencji oraz braku ograniczeń w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu. Przy tworzeniu przedsiębiorstwa w Danii obowiązują te same wytyczne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej:

RUT w Danii: Wymogi dla zagranicznych usługodawców


Osoby zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności w Danii są zobowiązane do rejestracji firmy w Rejestrze Zagranicznych Usługodawców (RUT) przed rozpoczęciem pracy. Dodatkowo, wszelkie zmiany dotyczące przedsiębiorstwa muszą zostać zgłoszone najpóźniej 1 dzień roboczy przed ich wprowadzeniem.

Ważne informacje o Rejestrze Zagranicznych Usługodawców (RUT):

Przedsiębiorstwo w Danii  RUT

Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które świadczą usługi na terytorium Danii, są uważane za duńskich usługodawców.


Formy prawne dla przedsiębiorców w Danii


Podejmowanie własnej działalności biznesowej w Danii przynosi liczne plusy i wyzwania, dlatego warto rozważyć naszą gotowość do podjęcia tego wyzwania oraz decyzji o inauguracyjnym kroku w prowadzenie osobistej inicjatywy. Istotnym krokiem jest także wybór właściwej struktury prawnopodatkowej, która najlepiej dopasuje się do naszych umiejętności i zdolności.

Ramy dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa w Danii obejmują: przepisy ustawy dotyczącej prowadzenia działalności w celach dochodowych (The Carrying on Business for Profit Act z czerwca 1996 r.); przepisy ustawy o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami); regulacje ustawy o firmach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. z późniejszymi zmianami); oraz przepisy ustawy o rozliczeniach finansowych przedsiębiorstw (The Company Accounts Act z czerwca 1996 r.).

Różne formy prowadzenia działalności biznesowej są dostępne dla zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, na jednakowych zasadach.

Przedsiębiorstwo w Danii  rodzaje firm

Samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza (Enkeltmandszirksmhed)


Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Danii jest indywidualne przedsięwzięcie. W przypadku takiej inicjatywy, osoba zarządzająca jest osobiście odpowiedzialna za długi i zobowiązania biznesowe. Uczestnicy działalności gospodarczej używają własnego numeru ewidencyjnego CPR, a rejestracja w sytuacji samozatrudnienia jest przeprowadzana poprzez Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk).

Przedsiębiorstwo w Danii  zalety enk
Przedsiębiorstwo w Danii  Wady enk

Osoba posiadająca firmę musi wyselekcjonować jedno z trzech możliwych opcji opodatkowania:Spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)


Inną możliwością jest utworzenie spółki akcyjnej, skupiającej zarząd, dyrekcję lub radę nadzorczą wybieraną na zgromadzeniu ogólnym, złożoną z co najmniej trzech osób (w celu zachowania zasady większości głosów przy podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących działalności spółki).

Wspólnicy oraz właściciele przedsiębiorstwa nie ponoszą indywidualnej odpowiedzialności za zobowiązania firmy, jednak bank może domagać się zabezpieczenia w przypadku kredytów.

Oto istotne aspekty dotyczące zakładania spółki akcyjnej w Danii:

Po podpisaniu dokumentu założycielskiego i przekazaniu kapitału początkowego na konto bankowe, mamy 6 miesięcy na zarejestrowanie spółki w duńskim rejestrze handlowym. Zazwyczaj proces rejestracji trwa od 2 do 3 tygodni.

Zarejestrowane przedsiębiorstwo otrzymuje numer identyfikacyjny CVR (odpowiednik polskiego numeru REGON). Kolejnym krokiem po rejestracji firmy jest meldunek w urzędzie podatkowym (Told-og Skatteregion).Spółka jawna (Interesselskab – I/S)


Utworzenie spółki komandytowej wymaga wspólnego zaangażowania co najmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych, które zobowiązują się wspólnie, a ich relacje są formalnie uregulowane w umowie założycielskiej.

Kluczowe informacje dotyczące spółki komandytowej:

 1. ​Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność do zawierania umów, jest uprawniona do uczestniczenia w sprawach sądowych i może dochodzić swoich praw.
 2. Wartość spółki komandytowej stanowią składniki wkładów oraz aktywa nabyte przez firmę w okresie jej istnienia.
 3. Istotne jest, aby nazwa spółki komandytowej w Danii obejmowała skrót K/S, który wskazuje na jej formę prawną.
 4. Brak wymogu kapitału zakładowego dla utworzenia spółki komandytowej.
 5. Wszystkie dokumenty oraz wniosek rejestracyjny powinny być przesłane do Danish Commerce and Companies Agency – DCCA (Agencja Przedsiębiorstw i Handlu) Erhvervsstyrelsen (erhvervsstyrelsen.dk) w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy spółki, w celu uzyskania numeru Centralnego Rejestru Firm – CVR (www.cvr.dk).
 6. Jeśli wszyscy uczestnicy spółki komandytowej dążą do ograniczenia swojej odpowiedzialności, rejestracja spółki w DBA jest niezbędna.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS)


W Danii, jednym z wyborów, który zdobywa powszechne zainteresowanie, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znana również jako z o.o. Ta forma jest często preferowana przez osoby, które planują prowadzić biznes w rodzinie oraz chcą zachować osobistą kontrolę nad nim.

Duńska spółka Anpartsselskab – ApS posiada osobowość prawną i podlega regulacjom ustawy dotyczącej prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie tego rodzaju spółki poprzez usługi kancelarii prawniczej pociąga za sobą koszty wahające się od 3 tys. do 5 tys. koron duńskich.

W Danii istnieje różnorodność typów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab - ApS).
 2. Indywidualna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ivaerksaetterselskaber - IVS), wprowadzona do prawa duńskiego od 1 stycznia 2014 roku. Ta spółka, podobnie jak Anpartsselskab - ApS, podlega przepisom duńskiej ustawy dotyczącej prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał założycielski dla Ivaerksaetterselskaber wynosi zaledwie 1 koronę duńską lub równowartość tej sumy w euro. Co najmniej 25% zysków spółki z ostatnich 12 miesięcy musi zostać przeznaczone na rezerwy, które są obowiązkowe. Wypłata dywidendy jest możliwa tylko wtedy, gdy suma kapitału zakładowego i rezerw osiągnie 50 tysięcy koron duńskich.


Anpartsselskab – ApS vs Aktieselskab – A/SSpółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)


W Danii istnieje także kolejna alternatywa co do rodzaju spółki, a mianowicie opcja spółki komandytowej, która jest dostępna do założenia. Ta forma wymaga co najmniej jednego komplementariusza (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dodatkowo, spółka komandytowa musi składać się z kilku komandytariuszy, którzy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki tylko do wysokości wkładu, jaki wniosą do spółki.

Główne informacje dotyczące spółki K/S:

Kolejnym typem spółki komandytowej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z udziałami - Partnerselskaber – P/S. Wspólnikami takiej spółki są spółki z o.o. działające publicznie, które odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w granicach określonych udziałów wyrażonych konkretnymi kwotami lub pełnym kapitałem zakładowym.


Oddział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)


Na duńskim rynku pracy dostępna jest dodatkowa opcja dla polskich przedsiębiorców, polegająca na stworzeniu zagranicznego oddziału firmy. Procedura ta nie wymaga konieczności kapitału akcyjnego, choć jest bardziej czasochłonna w porównaniu do zakładania tradycyjnych spółek.

Przedsiębiorcy z Polski mają możliwość otworzenia oddziału swojej firmy w Danii, o ile spółka zarejestrowana w Polsce posiada odpowiednią strukturę prawną, zgodną z przepisami obowiązującymi w Danii (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS lub spółka akcyjna A/S).

Najważniejsze informacje dotyczące zagranicznego oddziału firmy:

 1. ​Nazwa oddziału powinna zawierać termin "filial", który oznacza "oddział", wraz z nazwą spółki i krajem, w którym działa.

 2. Rejestracja oddziału jest możliwa poprzez platformę erhvervsstyrelsen.dk w Danii.

 3. Do rejestracji oddziału niezbędne są odpowiednie dokumenty.

 4. Formularz rejestracyjny, po wypełnieniu, należy przekazać Agencji Handlu i Przedsiębiorstw, zawierając:
  • nazwę polskiej spółki,
  • formę prawną firmy,
  • kwotę kapitału zakładowego,
  • raport finansowy z poprzedniego roku,
  • numer KRS,
  • zakres działalności,
  • adres oraz nazwę oddziału w Danii,
  • zakres działalności oddziału,
  • dane osobowe,
  • adresy uprawnionych do reprezentowania oddziału w Danii.
   Przedsiębiorstwo w Danii  Formularz rejestracyjny
 5. Minimalny wymagany kapitał zakładowy wynosi 80 tysięcy koron duńskich.

 6. Aby uregulować kwestie związane z opodatkowaniem VAT dla zagranicznego oddziału firmy, niezbędne jest zgłoszenie do SKAT-u (Urzędu Skarbowego).

 7. Koszt założenia oddziału spółki w Danii przy wsparciu prawnika wynosi w przybliżeniu 8 tysięcy koron duńskich.

 8. Oddział firmy podlega przepisom duńskiego prawa.

 9. Kierownik oddziału ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania.

 10. Rocznie wymagane jest przekazanie kopii rocznego raportu finansowego firmy do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

 11. Oddział firmy w Danii podlega 25% daninie od osób prawnych.


Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)


Przedsiębiorcy, którzy planują działalność na duńskim rynku, mają dodatkową alternatywę formalną do rozważenia. Polega to na zakładaniu przedstawicielstwa zagranicznej firmy, które ma za zadanie promowanie oferowanych produktów i usług (chociaż nie posiada uprawnień do ich bezpośredniej sprzedaży).

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej, choć nie jest posiadaczem zdolności prawnej, działa jako oddzielna jednostka działająca w imieniu macierzystej firmy. Macierzysta firma ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z działalnością przedstawicielstwa. Warto zaznaczyć, że przepisy prawne dotyczące funkcjonowania Salgskontor nie są jednoznacznie uregulowane w duńskim prawie.


Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening)


Jedną z możliwych form prawnych jest stworzenie stowarzyszenia spółdzielczego, które opiera się na zawarciu umowy stowarzyszeniowej między osobami fizycznymi. Na podstawie tej umowy można prowadzić działalność obejmującą zarówno sprzedaż, jak i przetwarzanie produktów, które należą do członków stowarzyszenia. Również zakup oraz odsprzedaż towarów dla tych samych osób jest możliwa w ramach tego modelu. Członkowie zaangażowani w to stowarzyszenie spółdzielcze dzielą się odpowiedzialnością za zobowiązania biznesowe w sposób ograniczony. Ważnym aspektem jest dodanie do nazwy tego stowarzyszenia spółdzielczego skrótu określającego jego formę prawną, czyli "A.m.b.a." (oznaczający stowarzyszenie spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością).


Opodatkowanie w Danii


W kontekście sytuacji na duńskim rynku, warto zwrócić uwagę na kwestie związane z opodatkowaniem. W Danii obowiązuje system podatkowy, który uwzględnia progresywny wzrost stawek podatkowych w zależności od osiąganych dochodów. Wysokość progu, od którego dochody stają się opodatkowane, jest zależna od wysokości samych dochodów. Przy okazji, istnieje możliwość odliczenia pewnych wydatków od podatku, takich jak składki ubezpieczeniowe, alimenty na rzecz dzieci, składki emerytalne oraz koszty związane z dojazdem do pracy i wyżywieniem. Warto podkreślić, że organ podatkowy ma prawo przeprowadzić weryfikację zgodności tych wydatków z rzeczywistością w ciągu siedmiu lat.

Z kolei dotycząc konkretnych aspektów podatkowych w Danii:

 1. ​W roku 2019 stawki podatku dochodowego były następujące:
  • 8% dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów między 50 217 DKK a 558 043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów przekraczających 558 043 DKK.
  • Warto też zaznaczyć, że można spotkać opcjonalny podatek kościelny, który wynosi 0,92%.

 2. W przypadku spółek działających w Danii, podatek od osób prawnych (CIT) wynosi 22%. Firmy, które osiągają roczne obroty powyżej 20 000 DKK, stają się także płatnikami VAT. Stawka tego podatku wynosi 25%.

 3. W zakresie podatku VAT (opodatkowania wartości dodanej), przedsiębiorstwa z rocznymi obrotami przekraczającymi 50 000 DKK podlegają tej formie opodatkowania. Stawka VAT to 25%. Niemniej jednak istnieje wiele wyjątków, gdzie stawka VAT wynosi 0%, jak w przypadku niektórych usług czy transakcji.

 4. Dla pracowników zagranicznych pracujących w Danii przez okres od 3 miesięcy do 3 lat, przy minimalnym wynagrodzeniu 47 500 DKK, stosuje się liniowy podatek dochodowy wynoszący 25%, który dodatkowo zawiera składkę na rynek pracy Danii na poziomie 9%.

 5. Przedsiębiorstwa, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które sprzedają usługi i towary w Danii, są zobowiązane do płacenia stałego podatku VAT na poziomie 25%.

Warto podkreślić, że rejestracja jako płatnik VAT jest konieczna dla właścicieli firm w Danii i musi być dokonana przed rozpoczęciem działalności. W przypadku spółek zagranicznych dostarczających towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, może mieć zastosowanie procedura odwrotnego obciążenia, która zróżnicowana jest w zależności od rodzaju dostarczanych dóbr i usług.

Na koniec, podatkowi podlegają osoby prawne, jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, podczas gdy spółki osobowe podlegają innym zasadom podatkowym. Konsolidacja opodatkowania spółek jest obecna w duńskim systemie, co obejmuje dominujące spółki wraz z ich oddziałami i spółkami zależnymi.Ochrona praw pracowników w Danii


Przedsiębiorcy w Danii, którzy podejmują decyzję o zatrudnieniu pracowników, powinni wnikliwie zapoznać się z regulacjami prawa pracy w tym kraju oraz z przepisami, które dotyczą różnych kategorii zawodowych. Przykładem takich uregulowań jest ustawa odnosząca się do dokumentacji związaną z zatrudnieniem (ustawa o certyfikacie zatrudnienia), która przewiduje, że pracownicy zatrudnieni na co najmniej jeden miesiąc, pracujący więcej niż 8 godzin tygodniowo, uprawnieni są do otrzymania pisemnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje o ich warunkach zatrudnienia.

W Danii, prawa pracownicze często korzystają z wsparcia tzw. układów zbiorowych, czyli porozumień dotyczących warunków pracy, które są negocjowane pomiędzy pracodawcami (organizacjami pracodawców lub firmami) a reprezentantami pracowników, którzy działają poprzez związki zawodowe lub stowarzyszenia pracowników.

Zakres porozumienia zbiorowego obejmuje:


Wszyscy pracodawcy w Danii są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom ubezpieczenia od chorób zawodowych i wypadków oraz do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Również istotnym elementem jest gwarantowanie uczciwego wynagrodzenia i zakaz dyskryminacji. W przypadku niestosowania się do tych zasad, związki zawodowe w Danii zachowują prawo do organizowania strajków, blokad lub akcji protestacyjnych na rzecz pracowników, w celu negocjacji lepszych warunków płacowych. Związki zawodowe mają również możliwość inicjowania konfliktów pracowniczych w celu osiągnięcia porozumienia zbiorowego.

W Danii istnieje również ustawa regulująca zasady delegowania pracowników do pracy za granicą.


Regulacje bezpieczeństwa w miejscu pracy


W Danii, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące w miejscowym przedsiębiorstwie muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących prawa pracy i regulacji bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Nienależyte przestrzeganie tych regulacji może skutkować nałożeniem kar finansowych lub nawet wstrzymaniem wykonywanej pracy. Niezbędne wytyczne można znaleźć na oficjalnej stronie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy (UIP).

Przedsiębiorstwo w Danii  obowiązki pracodawcy
Przedsiębiorstwo w Danii  obowiązki pracowników

W sytuacji, gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 10 pracowników, jest zobowiązane do stworzenia struktury odpowiedzialnej za kwestie BHP i mianowania inspektorów, którzy będą nadzorować wprowadzanie przepisów bezpieczeństwa. To samo dotyczy firm, które zatrudniają pracowników na stanowiskach rotacyjnych lub czasowych, gdzie okres zatrudnienia przekracza dwa tygodnie.Powszechne zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu w Danii


 1. ​Pojęcie Dania Holding Company
  Definicja firmy holdingowej w Danii polega na funkcjonowaniu jako spółka holdingowa, która jest zobowiązana do rejestracji w Urzędzie ds. Handlu i Spółek. Niżej zostały przedstawione kluczowe informacje związane z Dania Holding Company:
  • firma o charakterze holdingowym w Danii to Anpartselskab (ApS) - rodzaj spółki prywatnej,
  • Dania Holding Company posiada udziały w innych spółkach zależnych zagranicznych,
  • przedsiębiorstwo holdingowe ma prawo kontrolować 100% udziałów w spółkach zagranicznych,
  • zyski osiągnięte przez tę firmę są zwolnione z opodatkowania,
  • minimalny wymagany kapitał zakładowy to 125 000 duńskich koron,
  • rejestracja firmy może być dokonana przy jednym udziałowcu,
  • brak ograniczeń co do działań spółek zależnych,
  • proces rejestracji można przeprowadzić w ciągu jednego dnia,
  • rocznie audytowane są konta firmowe, które są rejestrowane publicznie,
  • spółki holdingowe posiadają wyłącznie akcje zagraniczne,
  • wypłacane dywidendy nie podlegają opodatkowaniu.

 2. Na podstawie reformy podatkowej z 2009 roku, wyróżnia się różne kategorie inwestorów w zależności od udziałów: inwestorzy powiązani, posiadający akcje na poziomie 50% kapitału zakładowego - zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych; inwestorzy portfelowi, którzy są zobowiązani do opłacania podatku od zysków kapitałowych przy posiadaniu akcji poniżej 10% kapitału zakładowego; inwestorzy zależni, którzy nie są zobowiązani do płacenia podatku od zysków przy akcjach o udziale od 10% do 50% kapitału zakładowego.

 3. Zobowiązania dotyczące przestrzegania przepisów
  Przedsiębiorstwa w Danii podlegają kontroli ze strony policji, Urzędu Skarbowego i Inspekcji Pracy, które nadzorują rejestrację w RUT, terminowe opłacanie podatków, przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalność zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do ostrzeżeń, nakładania grzywien lub skierowania na drogę sądową.

 4. Założenie oddziału vs. nowej firmy
  Dla polskich firm, tworzenie oddziału zagranicznego w Danii jest dobrym wyborem. Oddział można otworzyć, jeśli działalność w Polsce jest podobna do duńskiego A/S lub ApS. Przy założeniu oddziału, nie jest wymagany kapitał startowy, w przeciwności do zakładania nowej spółki.

 5. Kurs wymiany duńskich koron
  Kantory internetowe oferują lepsze kursy niż tradycyjne placówki. Możliwe jest negocjowanie marż. Przykładem strony jest: www.rkantor.com.

 6. Ważne strony i numery telefonów w Danii:
  • erhvervsstyrelsen.dk,
  • skat.dk,
  • virk.dk,
  • statsforvaltning.dk,
  • toldskat.dk,
  • Rejestracja w Erhvervs-og Selskabsstyrelsen: Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V; Tel.: +45 33 30 77 00; Fax: +45 33 30 77 99; E-mail: ckk@erhvervsstyrelsen.dk.

 7. Procedura rejestracji firmy
  Proces rejestracji firmy w Danii jest prosty, a wiąże się z brakiem ograniczeń, konkurencji oraz niskim podatkiem dochodowym. Założenie działalności można dokonać za pomocą strony internetowej DCCA (Danish Commerce and Companies Agency): www.erhvervsstyrelsen.dk. Nowa firma otrzymuje numer CVR (Centralny Rejestr Firm): www.cvr.dk. Rejestrację w Urzędzie Ceł i Podatków można przeprowadzić na stronie www.toldskat.dk.

 8. Certyfikat pobytowy
  Osoby planujące dłuższy pobyt lub zakładające firmę w Danii muszą uzyskać certyfikat pobytowy dla obywatela UE/EOG w duńskim Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

 9. Invest in Denmark
  Organizacja Invest in Denmark dostarcza przedsiębiorcom informacji dotyczących inwestycji w Danii.

 10. System LetLøn
  Narzędzie LetLøn dostępne na stronie duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT) pozwala na prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników małych firm. System automatycznie oblicza podatki i koszty.

 11. Opłata za wynajem lokalu
  Opłata Afstaelse za wynajem lokalu pod działalność jest płacona przez dzierżawców.

 12. Płatnik VAT
  Przedsiębiorcy w Danii muszą płacić podatek CIT oraz 25% podatku VAT, jeśli roczne obroty przekroczą 20 tys. DKK.

 13. Tłumaczenia dokumentów
  Koszt tłumaczenia dokumentów z języka duńskiego przez tłumacza przysięgłego wynosi około 400 koron duńskich za stronę.